Кооперативна иновация, стремеж към върхови постижения

Floc сепаратор

  • Floc Separator

    Floc сепаратор

    Приложим обхват: Широко използван в големи езера, резервоари, ландшафт, вода, градски отпадни води, за премахване на еутрофикацията на азот, фосфор и цианобактерии.