Кооперативна иновация, стремеж към върхови постижения

Сертификати и патенти

Сертификати

Патенти

Австралия

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

Съединени щати

Certificates07--
Certificates14

Германия и Африка и Индия

Други държави