Кооперативна иновация, стремеж към върхови постижения

Интелигентна система за разделяне на предаване на часове