Кооперативна иновация, стремеж към върхови постижения

Магнитна бъркалка