Кооперативна иновация, стремеж към върхови постижения

Електромагнитна бъркалка